سریال عثمان

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 7:00 am 8:00 am
Afternoon 3:00 pm 4:00 pm
Evening 11:00 pm 12:00 am

سریال عثمان

Tagged as , , ,
Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

قیام عثمان روایتگر جنگ های داخلی و خارجی عثمان یکم (مشهور به عثمان غازی) و چگونگی تأسیس و پایه‌گذاری امپراتوری عثمانی است و مبارزات او علیه بیزانس و ایلخانان مغول را به تصویر می کشد و اینکه چگونه او توانست استقلال حکومت خود را از سلجوقیان روم به دست آورد و یک کشور مستقل ایجاد کند که در مقابل امپراتوری بیزانس و مغول بایستد و فخرآور ترکان باشد. در این مجموعه، شخصیت عثمان در مسیر خود با دشمنان و خائنان زیادی روبرو می شود و فیلم نشان می دهد که او چگونه توانسته با کمک یاران وفادار، خانواده و سربازانش بر این موانع غلبه کند و ماموریت خود را انجام دهد.

Read more

[There are no radio stations in the database]