سریال پویراز کارائیل

Everyday 12am - 8am - 4pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 12:00 am 1:00 am
Afternoon 8:00 am 9:00 am
Evening 4:00 pm 5:00 pm

پویراز کارائیل

Tagged as , , ,
Everyday 12am - 8am - 4pm ( Los Angeles Time )

پویراز کارایل یک پلیس جوان و درست کار است که قربانی یک توطئه شده و از کار اخراج می‌شود. سپس به توصیه رئیس پلیس وارد باند مافیایی به نام بحری عمان می‌شود و در این حین عاشق دختر بحری نیز می‌شود.

Read more

[There are no radio stations in the database]