Upcoming

سریال پویراز کارائیل

پویراز کارائیل

8:00 am 9:00 am


Choose a day


12:00amMorning

Everyday 12am - 8am - 4pm ( Los Angeles Time ) پویراز کارایل یک پلیس جوان و درست کار است که قربانی یک توطئه شده و از کار اخراج می‌شود. سپس به توصیه رئیس پلیس وارد باند مافیایی به نام بحری عمان می‌شود و در این حین عاشق دختر بحری نیز می‌شود.

Learn more

مستند

1:00amMorning

Current show

1:00amMorning

Everyday 1am - 9am - 5pm ( Los Angeles Time ) مستند فارسی، پادکست از میزبان فارسی، ویدیوهای سفر به ایران و جهان، ویدیوهای آموزشی و مهارتی

Learn more

3:00amMorning

Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time ) خلاصه داستان سریال ترکی عشق تجملاتی سریال ترکی کمدی - رمانتیک عشق تجملاتی داستان عشق کرم و عایشه است؛ کرم پسرجوان، خوشتیپ و البته خوشگذران از یک خانواده ی ثروتمند و اصیل است که صاحب یک کارخانه ی بزرگ هستند. تجارت خانوادگی آنها با بحرانی مواجه می شود و کرم می تواند خطر ورشکستگی را برطرف کند اما باز هم پدر کرم به خاطر شیطنت های او نمی تواند به کرم تکیه کند. از طرف دیگر عایشه هم دختری زیبا و با هوش است که در کارخانه ی آنها کار می کند، زندگی او تحت کنترل برادرهایش است اما عایشه می خواهد زندگی خود را تغییر دهد. امید او برای این تغییر دوست پسرش برک است اما در نهایت سرنوشت عایشه و کرم را کنار هم قرار می دهد و داستان این زوج لجباز آغاز می شود.

Learn more

4:00amMorning

Everyday 4am - 12pm - 8pm ( Los Angeles Time ) The Cinema of Iran (Persian: سینمای ایران), also known as the Cinema of Persia, refers to the cinema and film industries in Iran which produce a variety of commercial films annually. Iranian art films have garnered international fame and now enjoy a global following. Iranian films are usually written and spoken in the Persian language. Iran has been lauded as one of the best exporters of cinema in the 1990s. Some critics now rank Iran as the world's most important national cinema, artistically, with a significance that invites comparison to Italian neorealism and similar movements in past decades. A range of international film festivals have honored Iranian cinema in the last twenty years. Many film critics from around the world have praised Iranian cinema as one of the world's most important artistic cinemas.

Learn more

6:00amMorning

Everyday 6am - 2pm - 10pm ( Los Angeles Time ) Best music videos from Persian traditional music or Iranian traditional music, also known as Persian classical music or Iranian classical music.

Learn more

7:00amMorning

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time ) Mystic Pop-up Bar داستان یک مرکز مرموز نوشیدنی در فضای باز را روایت می کند که توسط زنی بدخلق به نام، یک کارمند بی گناه پاره وقت به نام و یک کارآگاه سابق زندگی پس از مرگ اداره می شود که در رویاهای خود به مشتریان مراجعه می کنند تا به حل مشکلات آنها کمک کنند. او یک توانایی منحصر به فرد دارد که با یک لمس است، او می تواند مردم را وادار کند همه مشکلات خود را بیرون بریزند.

Learn more

8:00amAfternoon

Everyday 12am - 8am - 4pm ( Los Angeles Time ) پویراز کارایل یک پلیس جوان و درست کار است که قربانی یک توطئه شده و از کار اخراج می‌شود. سپس به توصیه رئیس پلیس وارد باند مافیایی به نام بحری عمان می‌شود و در این حین عاشق دختر بحری نیز می‌شود.

Learn more

مستند

9:00amAfternoon

9:00amAfternoon

Everyday 1am - 9am - 5pm ( Los Angeles Time ) مستند فارسی، پادکست از میزبان فارسی، ویدیوهای سفر به ایران و جهان، ویدیوهای آموزشی و مهارتی

Learn more

11:00amAfternoon

Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time ) خلاصه داستان سریال ترکی عشق تجملاتی سریال ترکی کمدی - رمانتیک عشق تجملاتی داستان عشق کرم و عایشه است؛ کرم پسرجوان، خوشتیپ و البته خوشگذران از یک خانواده ی ثروتمند و اصیل است که صاحب یک کارخانه ی بزرگ هستند. تجارت خانوادگی آنها با بحرانی مواجه می شود و کرم می تواند خطر ورشکستگی را برطرف کند اما باز هم پدر کرم به خاطر شیطنت های او نمی تواند به کرم تکیه کند. از طرف دیگر عایشه هم دختری زیبا و با هوش است که در کارخانه ی آنها کار می کند، زندگی او تحت کنترل برادرهایش است اما عایشه می خواهد زندگی خود را تغییر دهد. امید او برای این تغییر دوست پسرش برک است اما در نهایت سرنوشت عایشه و کرم را کنار هم قرار می دهد و داستان این زوج لجباز آغاز می شود.

Learn more

فیلم های ایرانی

12:00pmAfternoon

12:00pmAfternoon

Everyday 4am - 12pm - 8pm ( Los Angeles Time ) The Cinema of Iran (Persian: سینمای ایران), also known as the Cinema of Persia, refers to the cinema and film industries in Iran which produce a variety of commercial films annually. Iranian art films have garnered international fame and now enjoy a global following. Iranian films are usually written and spoken in the Persian language. Iran has been lauded as one of the best exporters of cinema in the 1990s. Some critics now rank Iran as the world's most important national cinema, artistically, with a significance that invites comparison to Italian neorealism and similar movements in past decades. A range of international film festivals have honored Iranian cinema in the last twenty years. Many film critics from around the world have praised Iranian cinema as one of the world's most important artistic cinemas.

Learn more

موسیقی ایرانی

2:00pmAfternoon

2:00pmAfternoon

Everyday 6am - 2pm - 10pm ( Los Angeles Time ) Best music videos from Persian traditional music or Iranian traditional music, also known as Persian classical music or Iranian classical music.

Learn more

3:00pmAfternoon

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time ) Mystic Pop-up Bar داستان یک مرکز مرموز نوشیدنی در فضای باز را روایت می کند که توسط زنی بدخلق به نام، یک کارمند بی گناه پاره وقت به نام و یک کارآگاه سابق زندگی پس از مرگ اداره می شود که در رویاهای خود به مشتریان مراجعه می کنند تا به حل مشکلات آنها کمک کنند. او یک توانایی منحصر به فرد دارد که با یک لمس است، او می تواند مردم را وادار کند همه مشکلات خود را بیرون بریزند.

Learn more

4:00pmEvening

Everyday 12am - 8am - 4pm ( Los Angeles Time ) پویراز کارایل یک پلیس جوان و درست کار است که قربانی یک توطئه شده و از کار اخراج می‌شود. سپس به توصیه رئیس پلیس وارد باند مافیایی به نام بحری عمان می‌شود و در این حین عاشق دختر بحری نیز می‌شود.

Learn more

مستند

5:00pmEvening

5:00pmEvening

Everyday 1am - 9am - 5pm ( Los Angeles Time ) مستند فارسی، پادکست از میزبان فارسی، ویدیوهای سفر به ایران و جهان، ویدیوهای آموزشی و مهارتی

Learn more

7:00pmEvening

Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time ) خلاصه داستان سریال ترکی عشق تجملاتی سریال ترکی کمدی - رمانتیک عشق تجملاتی داستان عشق کرم و عایشه است؛ کرم پسرجوان، خوشتیپ و البته خوشگذران از یک خانواده ی ثروتمند و اصیل است که صاحب یک کارخانه ی بزرگ هستند. تجارت خانوادگی آنها با بحرانی مواجه می شود و کرم می تواند خطر ورشکستگی را برطرف کند اما باز هم پدر کرم به خاطر شیطنت های او نمی تواند به کرم تکیه کند. از طرف دیگر عایشه هم دختری زیبا و با هوش است که در کارخانه ی آنها کار می کند، زندگی او تحت کنترل برادرهایش است اما عایشه می خواهد زندگی خود را تغییر دهد. امید او برای این تغییر دوست پسرش برک است اما در نهایت سرنوشت عایشه و کرم را کنار هم قرار می دهد و داستان این زوج لجباز آغاز می شود.

Learn more

8:00pmEvening

Everyday 4am - 12pm - 8pm ( Los Angeles Time ) The Cinema of Iran (Persian: سینمای ایران), also known as the Cinema of Persia, refers to the cinema and film industries in Iran which produce a variety of commercial films annually. Iranian art films have garnered international fame and now enjoy a global following. Iranian films are usually written and spoken in the Persian language. Iran has been lauded as one of the best exporters of cinema in the 1990s. Some critics now rank Iran as the world's most important national cinema, artistically, with a significance that invites comparison to Italian neorealism and similar movements in past decades. A range of international film festivals have honored Iranian cinema in the last twenty years. Many film critics from around the world have praised Iranian cinema as one of the world's most important artistic cinemas.

Learn more

موسیقی ایرانی

10:00pmEvening

10:00pmEvening

Everyday 6am - 2pm - 10pm ( Los Angeles Time ) Best music videos from Persian traditional music or Iranian traditional music, also known as Persian classical music or Iranian classical music.

Learn more

11:00pmEvening

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time ) Mystic Pop-up Bar داستان یک مرکز مرموز نوشیدنی در فضای باز را روایت می کند که توسط زنی بدخلق به نام، یک کارمند بی گناه پاره وقت به نام و یک کارآگاه سابق زندگی پس از مرگ اداره می شود که در رویاهای خود به مشتریان مراجعه می کنند تا به حل مشکلات آنها کمک کنند. او یک توانایی منحصر به فرد دارد که با یک لمس است، او می تواند مردم را وادار کند همه مشکلات خود را بیرون بریزند.

Learn more

[There are no radio stations in the database]