سریال میستیک پوپ اپ بر

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 7:00 am 8:00 am
Afternoon 3:00 pm 4:00 pm
Evening 11:00 pm 12:00 am

سریال میستیک پوپ اپ بر

Tagged as , , ,
Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

Mystic Pop-up Bar داستان یک مرکز مرموز نوشیدنی در فضای باز را روایت می کند که توسط زنی بدخلق به نام، یک کارمند بی گناه پاره وقت به نام و یک کارآگاه سابق زندگی پس از مرگ اداره می شود که در رویاهای خود به مشتریان مراجعه می کنند تا به حل مشکلات آنها کمک کنند. او یک توانایی منحصر به فرد دارد که با یک لمس است، او می تواند مردم را وادار کند همه مشکلات خود را بیرون بریزند.

Read more

[There are no radio stations in the database]