سریال نابرده گلها

Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 3:00 am 4:00 am
Afternoon 11:00 am 12:00 am
Evening 7:00 pm 8:00 pm

سریال نابرده گلها

Tagged as , , ,
Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

دختر جوانی به نام گلرو که الهام‌بخش گلفم سپاهی‌اش را تحسین می‌کند و سعی می‌کند شبیه او شود، در نهایت به ماجراجویی زندگی پر از انتقام‌ها و دسیسه‌ها دست می‌یابد.

Read more

[There are no radio stations in the database]