سریال می خواهم زنده بمانم

Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 3:00 am 4:00 am
Afternoon 11:00 am 12:00 am
Evening 7:00 pm 8:00 pm

سریال می خواهم زنده بمانم

Tagged as , , ,
Everyday 3am - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

داستان سریال در سال ۱۳۶۸ خورشیدی، کمی پس از پایان جنگ عراق و ایران و قبل از ادغام کمیته، شهربانی و ژاندارمری در نیروی انتظامی، رخ می‌دهد. هما حقی (سحر دولتشاهی) و نامزدش نادر (پدرام شریفی) ساعاتی را با یکدیگر در خیابان وقت می گذرانند و سپس هما به همراه خانوادهٔ حقی آماده می‌شوند تا برای شب تولد همایون حقی، پدر خانواده (بابک کریمی) او را غافلگیر کنند. اما آن شب پس از گذشت دقایقی از رسیدن پدر، مامورین انتظامی وارد خانه ی آن ها می شوند و ...

Read more

[There are no radio stations in the database]