سریال دلقک تاجدار

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 7:00 am 8:00 am
Afternoon 3:00 pm 4:00 pm
Evening 11:00 pm 12:00 am

سریال دلقک تاجدار

Tagged as , , ,
Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

دلقک تاجدار یک سریال تلویزیونی کره جنوبی است که به داستان یک پادشاه چوسون و دلقک او می پردازد، دلقکی که او را ناامیدانه بر تاج و تخت می نشاند تا از جنگ های قدرتی شدیدی که دربار سلطنتی و خانواده سلطنتی را رنج می دهد فرار کند.

Read more

[There are no radio stations in the database]