سریال داستان نوکدو

Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 7:00 am 8:00 am
Afternoon 3:00 pm 4:00 pm
Evening 11:00 pm 12:00 am

سریالداستان نوکدو

Tagged as , , ,
Everyday 7am - 3pm - 11pm ( Los Angeles Time )

جون نوکدو فرزند نجیب‌زاده‌ای است که به علتی نامعلوم، مجبور است به صورت مخفیانه زندگی و دائماً از جایی به جای دیگر نقل مکان کند. پس از حملهٔ ناگهانی به او و خانواده‌اش، نوکدو تصمیم می‌گیرد علت حمله و دشمنی با خانواده‌اش را کشف کند. در این راه به روستایی برمی‌خورد که تنها مختص زنان بیوه است. حال او مجبور است برای یافتن پاسخ سوألاتش هویتش را مخفی کرده و به عنوان یک زن، وارد روستا شود…

Read more

[There are no radio stations in the database]