دیریلیس ارطغرول

Everyday 3pm - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

Scheduled on

Morning 3:00 am 4:00 am
Afternoon 11:00 am 12:00 am
Evening 7:00 pm 8:00 pm

دیریلیس ارطغرول

Tagged as , , ,
Everyday 3pm - 11am - 7pm ( Los Angeles Time )

دیریلیس ارطغرول،

یک مجموعه تلویزیونی ماجراجویی تاریخی ترکیه ای است که توسط مهمت بوزداغ تهیه شده است و انگین آلتان دوزیتان در نقش ارطغرول بیگ بازی می کند. این نمایش در قرن سیزدهم می گذرد و بر اساس زندگی ارطغرول، پدر عثمان اول، بنیانگذار امپراتوری عثمانی است.

Read more

[There are no radio stations in the database]